Home > CO² Footprint

CO² Footprint

CO2 Footprint

Onze CO² footprint is gebaseerd op het Greenhouse Gas Protocol (GHG protocol), Dit protocol is wereldwijd de meest gebruikte rekentool voor zowel overheden als bedrijven om de uitstoot van broeikasgassen te kwantificeren, te gebruiken en uiteindelijk te managen. De CO² footprint wordt intern gebruikt om te sturen op het reduceren van emissies. Hierbij is gestart met de grootverbruikers: elektra, gas, diesel vrachtwagens en diesel personenauto’s. Sinds februari 2012 worden maandelijks de meterstanden geregistreerd. Het is daarmee mogelijk op verbruik van elektra in KWh/m2 en gas in gas/m3 per gebouw te sturen. Maatregelen kunnen zo genomen daar waar zij het meest effect hebben.

Duurzame ontwikkeling

Tegelgroep Nederland probeert tevens op het gebied van transport bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Er wordt op grote schaal voor inkomende handelsgoederen getransporteerd per trein of per schip. Dit zorgt voor een aanzienlijke reductie in de CO² uitstoot. Een trein en schip stoten, in verhouding tot een vrachtwagen, ruim 80% minder CO² uit.