Home > Paperless

Paperless

Paperless

Voor een goed verloop van de orderafhandeling werd er in het magazijn jarenlang gewerkt met stapels papieren. Door de ontwikkeling van software is er sinds 2008 een papierloos logistiek systeem voor de distributie gecreëerd. Een geheel en volledig papierloze organisatie is nog niet gelukt maar wordt wel aan gewerkt. Orders worden elektronisch ingegeven en er wordt gebruik gemaakt van elektronische orderbevestigingen. Tevens worden bijna alle facturen elektronisch verwerkt.

Nieuwsbrieven hebben inmiddels grotendeels plaats gemaakt voor email en online publicaties.

De reeds gerealiseerde ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het papierverbruik drastisch is gereduceerd. Tegelgroep Nederland is ondertussen vergevorderd met het aanleveren van elektronische overzichten voor klanten ten aanzien van paklijsten en factuuroverzichten, zodat ze deze te allen tijde elektronisch kunnen opvragen.