Home > Computerstoring

Computerstoring

3 juli 2017

UPDATE – Tegelgroep Nederland is 27 juni om 13:30 uur getroffen door een ernstige computerstoring. Er is sprake van een externe oorzaak die al onze systemen heeft platgelegd. Onze IT specialisten zijn druk doende de schade te herstellen.

Via deze site houden wij u op de hoogte van de actuele stand van zaken.

Status update 11 juli 12:00 uur

Geachte relatie,

Middels dit bericht willen we u opnieuw informeren over de laatste stand van zaken mbt onze systeemcrash. Vanaf heden kunnen wij melden dat het uitleverproces weer volledig operationeel is en alle achterstanden zijn ingelopen.

Ook de online bestelomgevingen (vsonline.nl, joshaagonline.nl en exterioronline.nl) zijn weer actief en volledig functionerend. Dit geldt eveneens voor de bestelprocedure via Simar. Dit betekent dat u weer bij ons kan bestellen zoals u gewend bent.

De status van de facturatie is echter helaas nog ongewijzigd en hier is dus nog steeds sprake van een vertraging. Houdt u hier svp rekening mee.

Aan onze Bonus Tiles-spaarders kunnen we mededelen dat alle spaarsaldo’s up to date zijn. Er zijn dus geen spaarpunten verloren gegaan. Echter zijn de saldo’s op dit moment nog niet inzichtelijk.

Tenslotte willen we eenieder graag nog eens danken voor alle berichtgeving en ondersteunende woorden die we de afgelopen weken hebben mogen ontvangen.

Status update 4 juli 15:00 uur

Geachte relatie,

Via dit bericht willen we u opnieuw informeren over de laatste stand van zaken mbt onze systeem crash van afgelopen week.

Hoewel onze IT systemen nog zeker niet volledig zijn hersteld, kunnen we op dit moment wel melden dat het uitleverproces inmiddels weer onder controle is. Dit betekent dat wij gedurende deze week druk bezig zullen zijn de opgelopen achterstand in te halen. Naar verwachting zijn we vanaf aankomende maandag weer 100% functioneel qua uitleveren.

Bestellingen kunnen echter nog niet via vsonline.nljoshaagonline.nl en exterioronline.nl worden doorgegeven. Dit geldt eveneens voor de bestelprocedure via Simar.  De vooruitzichten zijn dat deze koppelingen in de 2e helft van volgende week volledig zijn hersteld. Tot die tijd verzoeken wij u om uw bestellingen via e-mail of eventueel fax aan ons kenbaar te maken.

Ondanks de nog lopende problematiek van onze mailserver zijn we erin geslaagd de email-adressen van alle vertegenwoordigers weer werkend te krijgen. Naast de binnendienst is dus ook uw buitendienst contactpersoon via het regulier tegelgroep emailadres bereikbaar.

Tenslotte wijzen we u erop dat facturatie naar alle waarschijnlijkheid medio volgende week weer mogelijk zal zijn. Wij vragen u vriendelijk om uw begrip dat dit in het begin mogelijk gepaard kan gaan met een veelvoud aan facturen, om ook de achterstand hierin zo spoedig mogelijk te verwerken.

Status update 2 juli 16:15 uur

Geachte relatie,

Hierbij willen wij u informeren over de laatste stand van zaken mbt onze systeem crash van afgelopen dinsdagmiddag. Op dit moment zijn onze computersystemen nog niet hersteld en zal een volledig herstel nog enkele dagen op zich laten wachten.  Dit betekent dat wij ook maandag 3-7-2017 geen materialen kunnen leveren.

De vooruitzichten zijn dat er zondagavond een tijdelijke oplossing beschikbaar komt die ons in staat zal stellen enkele orders te picken en uit te leveren . Ik zeg met klem enkele daar de capaciteit de eerste dagen rond de 20% van normaal zal zijn. Vriendelijk verzoeken wij u dan ook om echte spoedorders die u deze week nodig heeft in kaart te brengen en ons daarover te informeren. Wij zullen er dan alles aan doen om deze orders voorrang te geven.

Ook onze mail server ligt er volledig uit. Inmiddels zijn we wel in staat geweest om voor onze binnendienst medewerkers een doorlink te maken naar Gmail adressen. Deze oplossing is donderdag einde middag beschikbaar gekomen. Dit impliceert dat alle mail die u naar ons verstuurd heeft tussen dinsdagmiddag 12:00uur  en donderdagavond 18:00 uur niet is aangekomen en ook niet meer zal aankomen. Wij verzoeken u daarom deze mails nogmaals naar uw contactpersoon in onze binnendienst te versturen. Alle mail na donderdagavond 18:00 uur is aangekomen.

Wij zullen u dagelijks op de hoogte houden van de actuele stand van zaken en danken u hartelijk voor de reacties en begrip die wij afgelopen dagen van u hebben mogen ontvangen.

Vragen

Neem voor eventueel meer informatie contact op met uw contactpersoon in onze binnendienst. Zij zullen zo goed als zij kunnen antwoord proberen te geven op uw vragen.
Zij zijn onder de gebruikelijke telefoonnummers nummers te bereiken.
Wij verontschuldigen ons voor de overlast die deze problemen kunnen veroorzaken.

EERDER