Home > Woononderzoek Nederland 2018 (WoON) in volle gang

Woononderzoek Nederland 2018 (WoON) in volle gang

Woononderzoek Nederland 2018

30 november 2017

Woononderzoek Nederland 2018 (WoON) is in volle gang. WoON is een driejarig grootschalig landelijk onderzoek dat inzichten geeft in de ontwikkelingen op de woningmarkt. Voor elke organisatie die met wonen en bouwen te maken heeft, zijn de uitkomsten nuttig voor beleid- en strategievorming. Vanzelfsprekend ziet Tegelgroep Nederland de nieuwe resultaten dan ook met belangstelling tegemoet.

 

Woonwensen en –trends in kaart

Het Woononderzoek Nederland wordt uitgevoerd door het CBS, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor ondervraagt het CBS 40.000 personen. Door deze omvang zijn betrouwbare uitspraken te doen over trends en ontwikkelingen op landelijk, provinciaal en regioniveau. Zo geeft het informatie over nieuwbouw, woningbezit en huur, tevredenheid met de woning en woonomgeving, verhuisbewegingen en verhuisgeneigdheid en overige wensen van inwoners ten aanzien van een betere leefbaarheid.

 

Tussenstand onderzoek

In augustus van 2017 is het CBS gestart met het versturen van enquêtes aan potentiële respondenten. Deze enquête loopt door tot eind april 2018. Begin 2019 worden de resultaten gepubliceerd. De resultaten van het meest recente Woononderzoek (WoON 2015) staan gepubliceerd op www.woononderzoek.nl.

 

Extra lening voor verbouwing

Eén van de trends die vermoedelijk terug te vinden zal zijn tussen de uitkomsten het nieuwe onderzoek, is dat huiseigenaren vaker extra geld lenen om verbouwingen aan hun woning te betalen. De Volkskrant schrijft op 10 november 2017 dat huiseigenaren in toenemende mate de overwaarde van hun huis gebruiken om hun hypotheek te verhogen voor bijvoorbeeld een nieuwe badkamer of keuken. Dat blijkt uit cijfers van kredietverlener Geldshop.

 

Krappe woningmarkt

Een achterliggende reden voor deze ontwikkeling is onzeker, maar heeft mogelijk te maken met de krappe woningmarkt. Verhuizen wordt moeilijker. Om alsnog een groter woongenot te verkrijgen, kiezen mensen blijkbaar vaker voor een verbouwing, hetzij gefinancierd uit eigen zak, dan wel via bijvoorbeeld een tweede hypotheek. De Nederlandse Bank wijst erop dat de huidige lage rente voor veel mensen een aansporing is om bij te lenen, maar dat dit ze kwetsbaar maakt op het moment dat de rente stijgt. Tegelgroep Nederland adviseert tegelwerk bij zowel nieuwbouw als renovatie te laten uitvoeren door de vakspecialist.

EERDER